Home » Stel haalbare maar ambitieuze doelen!

Stel haalbare maar ambitieuze doelen!

Vaak hebben ondernemers geen gepast antwoord klaar, wanneer er hen wordt gevraagd naar hun doelstellingen. Deze zijn echter van groot belang, gezien het uzelf, uw eventuele medewerkers en uw bedrijf tot het uiterste drijft. Als u geen doelstellingen voor ogen heeft, kan u ook niets bereiken!

Hoe dient u nu precies deze doelstellingen op papier te krijgen? Hoe dien je deze te bepalen? Beantwoordt eerst en vooral de eenvoudige vragen als waar u het liefste mee bezig bent en welke activiteiten u absoluut niet graag uitvoert. Hoe duidelijker de doelstellingen, hoe makkelijker u deze zal bereiken doorheen uw carrière.

Het SMART-principe

U heeft misschien al wel eens gehoor van het SMART-principe. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor zij die hun doelstellingen op een eenvoudige en eenduidige wijze wensen vast te stellen. Het is een handige rode draad voor alle nieuwe ondernemingen en zaakvoerders, aangezien het u aangeeft wat u precies wenst te bereiken en wanneer het bereikt dient te worden. Het werkt als een richtingsaangever voor u en uw bedrijf en het geeft u tegelijkertijd een duwtje in de rug: u heeft immers meer kans op slagen, indien u duidelijke doelen en deadlines voor ogen heeft! De afkorting SMART staat voor het volgende:

  • Specifiek: Heeft u uw doelstelling nauwkeurig genoeg afgebakend? Zijn de limieten van uw onderneming minutieus bepaald?

  • Meetbaar: Wat zijn de voorwaarden om uw doelen en deadlines te bereiken? U kan hier het beste opteren voor meetbare voorwaarden, zodat u uw evolutie goed kunt ontleden.

  • Acceptabel: Is uw doelstelling aanvaardbaar voor zowel uw doelpubliek als voor uw onderneming en uzelf? De doelstellingen dienen met andere woorden haalbaar te zijn op zowel professioneel als op privégebied.

  • Realistisch: Zijn uw doestellingen haalbaar? Zijn er bijvoorbeeld geen te hoge kosten aan verbonden en heeft u alle middelen voorhanden?

  • Tijdgebonden: Stel per doeleinde een deadline voor. Zo bent u gemotiveerder om deze ook daadwerkelijk te bereiken.

Realistische doelen stellen

Korte termijn versus lange termijn

Wees zeker in het begin niet overhaast in uw beslissingen. Het resultaat hiervan zal immers vaak problemen opleveren, aangezien u noodzakelijke tussenstappen overslaat om uw doelstellingen te bereiken. Bekijk daarom uw onderneming op korte termijn: het bespaart u broodnodige centen en het geeft u een beter zicht op de vooruitgang van uw onderneming. Doelstellingen op korte termijn zijn bovendien ook nodig om je medewerkers te motiveren en om het energiepeil hoog te houden binnenin uw bedrijf!

Meetbaarheid van de vooruitgang

Uw doestellingen dienen steeds meetbaar te zijn, zodat u de evolutie van uw onderneming nauwlettend in de gaten kunt houden. Loopt er wat mis? Dan kan u precies zien waar het probleem zich bevindt. Het is van belang steeds vooruitgang te boeken en hiernaartoe te streven. Meetbare doelstellingen zijn hierbij zeker en vast een must!

Conclusie

Zoals u ziet komt er heel wat bij kijken wanneer u uw een eigen zaak opstart. In het begin zijn er vaak een aantal hindernissen om te overwinnen, maar geef de moed niet al te gauw op. U zal zien, op termijn wordt u zeker beloond voor uw inzet! Krijgt u de kans om uw dromen waar te maken, dan dient u deze kans met beide armen te omarmen!