Home » Een ondernemingsvorm kiezen

Een ondernemingsvorm kiezen

U hebt de stap eindelijk gezet: u wenst zelfstandige te worden. U zal eerst en vooral moeten bepalen welke vorm van onderneming u wenst aan te nemen. U kan hierbij kiezen uit een éénmanszaak of een vennootschap. De gekozen ondernemingsvorm is veel bepalend voor het verdere verloop van je carrière als zelfstandig ondernemer.

De éénmanszaak

Een éénmanszaak is zeker te overwegen indien u alleen wenst te werken en geen medewerkers heeft. Het is een onderneming, die dus door één persoon – uzelf – wordt opgericht en wordt ook wel eens 'onderneming natuurlijk persoon' genoemd. In tegenstelling tot grotere bedrijven, bént u het bedrijf; alleen u vertegenwoordigt uw eigen diensten en producten. Er wordt bijgevolg ook geen onderscheid gemaakt tussen het vermogen van de onderneming en het vermogen van de natuurlijke persoon.

De vennootschap

Indien u samen met meerdere partners (dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn) beslist om een onderneming op te richten, dan dient u te kiezen voor een vennootschap. Er zijn verscheidene types mogelijk, waaronder een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en ga zo maar verder;

Vanaf het moment van oprichting, vormt u samen met deze ondernemingen een geheel nieuwe entiteit, met geheel eigen rechten, plichten en een eigen vermogen. Dergelijke onderneming beschikt over zijn eigen zaakvoerders – ook wel bestuurders genoemd – en dienen ook samen tot beslissingen te komen.

Éénmanszaak versus vennootschap

Eerst en vooral zijn er de oprichtingskosten. Bij een éénmanszaak zijn er lage oprichtingskosten en is er geen minimumkapitaal vereist. Bij een vennootschap ligt dit geheel anders: de oprichtingskosten zijn aan de hoge kant en er is een minimumkapitaal nodig op deze op te richten. Bij deze laatste heeft u natuurlijk wel het voordeel dat er (in principe) meer personen zijn om de nodige financiële middelen te verzamelen.

Bij een éénmanszaak zijn er beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichten. Als die er zijn, helpt uw boekhouder u hiermee met plezier om fouten en misverstanden te voorkomen. Bij een vennootschap zijn er meerdere formaliteiten die zich voordoen, waardoor alles ook minder soepel kan verlopen dan gepland. Alle afspraken tussen partners dienen dan ook duidelijk op papier te worden gezet!

Verder blijft de ondernemer van een éénmanszaak ook vaak op zijn eigen gevoel aangewezen, wat de ontwikkeling van het bedrijf eventueel kan beperken. Uiteraard kan u wel de mening van vrienden en andere ondernemers raadplegen. Bij een vennootschap ligt dit geheel anders, aangezien ze uit meerdere personen bestaat, elk met een bepaalde expertise die gedeeld kan worden met de anderen.

En last but not least: de éénmanszaak komt in principe ten einde bij het overlijden van de ondernemer én de winst moet niet gedeeld worden. Wanneer daarentegen een vennoot overlijdt en dus wegvalt, leidt dit niet tot het einde van de vennootschap, maar moet de winst wel gedeeld worden over alle leden van de onderneming.

Conclusie

Als u een éénmanszaak opricht, bent u onbeperkt aansprakelijk. Gaat het mis, dan kan men ook beslag leggen op uw privé-eigendommen. In een vennootschap blijft uw persoonlijke aansprakelijkheid in de meeste gevallen beperkt. Anderzijds heeft u in een éénmanszaak meer vrijheid. U kunt zelf bepalen hoeveel u van uw winsten investeert in uw bedrijf en u kan snel beslissingen nemen.