Home » Een businessplan opstellen

Een businessplan opstellen

Een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, biedt u een overzicht van uw doelen en plannen voor het starten van uw nieuwe onderneming. Waarom zou je hieraan beginnen? Wel, het kan de levensvatbaarheid van een onderneming vergroten. Het laat je inzien wat er mogelijk is en wat niet en waar juist je sterke en je minder sterke punten zich bevinden.

De vier belangrijke P-pijlers

Uw geweldig idee zal steeds op een papiertje blijven staan, tenzij u het uitwerkt tot een mooi geheel. Een ondernemingsplan helpt je hierbij tot in de details. Vier elementen zijn hierbij belangrijk:

  • Product: wat zijn de producten of diensten die u precies wilt aanbieden?
  • Prijs: welk prijskaartje gaat u vastpinnen aan uw producten en diensten?
  • Plaats: waar gaat u uw producten verkopen en tentoonstellen? Welke kanalen gaat u hiervoor raadplegen en gebruiken?
  • Promotie: hoe gaat u uw producten en diensten promoten bij uw klanten?

Een ondernemingsplan zorgt voor de gulden middenweg tussen deze vier pijlers en geeft je de kans op een plan uit te werken betreffende hoe u in de toekomst te werk zult gaan om uw onderneming op de markt te vertegenwoordigen en om u doestellingen te bereiken. Let op: het is natuurlijk niet voor elke onderneming belangrijk om een heus ondernemingsplan op te stellen. Mijn goeie vriend Tom van Brasserie Zytho bijvoorbeeld zei me laatst het volgende: "Wij maken goed eten en verkopen dat tegen een sterke prijs in een leuke omgeving. Tot zover ons businessplan". Het kan dus simpel ook.

Product

Kostprijs

Deze eerste pijler is van uiterst belang, gezien het vertelt hoe uw product er zal uitzien en hoe u staat tegenover de evolutie van dit product of dienst. Wat wilt u er bijvoorbeeld mee bereiken? Wat zijn uw doelstellingen? Denk hierbij dan vooral aan de uit te oefenen activiteiten, een eventuele uitbreiding, enzoverder. Beschrijf ook hoe u de slaagkansen inschat en waarom precies. Eigenlijk kan u het productgedeelte perfect aanzien voor een samenvatting van het volledige businessplan.

Prijs

Onder dit luik dient u uw product of dienst uit te drukken in cijfers en grafieken. Hoeveel geld dient u te pompen in het ganse project? Hoeveel winst dient u hiervoor te genieten? En voor welk prijskaartje gaat u uw product of dienst op de markt brengen voor uw klanten? Bekijk op basis van deze gegevens of uw onderneming financieel haalbaar is. Zo niet, wat kan u dan allemaal aanpassen om het wel haalbaar te maken? Het financiële luik van het ondernemingsplan laat u toe om een vergelijking te bekomen tussen uw oorspronkelijke bedoelingen en de te realiseren doelstellingen. Vaak is het eerste jaar een verliesjaar (soms zelfs meerdere jaren), en zijn kredieten dus nodig. Voor meer info daarover neem je best een expert onder de arm. Johny van Geldbank.be kan je hiermee zeker helpen.

Plaats

Dit luik is veelomvattend. Denk hierbij aan volgende vragen: waar en hoe gaat u uw producten en diensten aanbieden? Gaat deze dan geleverd worden via detaillisten of net via de groothandel of toch nog rechtstreeks aan uw klanten? En wat gaat u doen wat betreft de locatie van uw onderneming? Opteert u voor een vlot bereikbaar kantoor net buiten een stadskern of verkiest u een plekje in het midden van een bruisende stad om meer mensen te bereiken? Hou hierbij rekening dat een locatie relatief duur is en dat dit daarom heel vaak een struikelblok vormt.

Promotie

Hierbij dient u uw marketingstrategie te overlopen. Hoe gaat u uw klanten bereiken? Welke platformen zal u gebruiken (televisie, radio, sociale media als Twitter, enzoverder)? Hou steeds in het achterhoofd dat promotie en alle mogelijke wegen hierrond niet duur hoeven uit te komen voor uw banrekening. Vaak is bijvoorbeeld mond tot mondreclame nog de beste campagne dat er gevoerd kan worden voor uw onderneming. Mensen hebben immers vaak meer vertrouwen in elkaar dan in hun televisiescherm of hun computer.